Xe bay Hoverbike có thể sẽ được dùng cho mục đích quân sự

08-02-2015

Thêm một giấc mơ lâu nay của nhiều phát minh công nghệ đang nhanh chóng là tiến gần đến hiện thực. Một công ty ở Mỹ và ở Anh đang hợp tác phát triển một nền tảng bay cá nhân mà họ gọi là 'hoverbike.' Họ nói rằng thiết bị này có thể cách mạng hóa khái niệm bay, kể cả trong quân đội Mỹ. Thông tín viên của VOA đã đến tận nơi để tìm hiểu.Sản phẩm doanh nghiệp