Thư ngỏ

07-09-2015

 

Kính thưa Quý Vị,

Lời đầu tiên cho phép chúng tôi được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý Vị đã đồng hành với trang website:   trong thời gian qua.

Hiện nay, chúng tôi vừa thay đổi giao diện và nâng cấp  trang website  nên nội dung của trang website chưa hoàn thiện. Khi quý vị vào trang website nếu trang bị vỡ giao diện phiền Quý Vị nhẫn phỉm F5 trên máy tính để trang chạy ổn định lại. Mong Quý Vị thông cảm và tiếp tục đồng hành với trang website chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

 Sản phẩm doanh nghiệp