Thông báo của TGM về việc cử hành Thánh lễ Cầu hồn tại nghĩa trang TGM Xã Đoài

10-29-2016

  

 

 


Thông Báo
của Văn Phòng TGM
về việc cử hành Thánh lễ Cầu hồn
tại nghĩa trang Tòa Giám Mục Xã Đoài

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         GIÁO PHẬN VINH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
            
Số 2416/TB-TGM                                       

 

 

Xã Đoài, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

 

V/v Cử hành Thánh lễ cầu hồn tại Nghĩa trang Tòa Giám mục Xã Đoài 

 

Kính gửi:  Quý Cha, quý Phó tế, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Vinh.

 

Hằng năm, Giáo hội dành cả tháng 11 để tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời và mời gọi mọi người còn sống cầu nguyện đặc biệt cho các ngài. Trong tâm tình đó, Đức Cha Phaolô, Giám mục giáo phận, sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các Bậc Tiền Nhân, vào lúc 15g30’, ngày 02 tháng 11 năm 2016, tại Nghĩa trang Tòa Giám mục Xã Đoài.

 

Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục trân trọng thông báo và kính mời quý Cha, quý Phó tế, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo hữu, nhất là các ân thân nhân của các vị đang an nghỉ tại Nhà thờ Chính tòa và Nghĩa trang Tòa Giám mục, về hiệp dâng Thánh lễ với Chủ chăn giáo phận cầu nguyện cho các linh hồn.

 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Giáo phận, ban dồi dào phúc lành cho quý Cha và toàn thể Anh Chị Em.

 

Trân trọng thông báo.        

                                           

T/M. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

 (đã ký và đóng dấu)

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hiểu 

 Sản phẩm doanh nghiệp