Hạnh phúc người Công Giáo

Hạnh Phúc Người Công Giáo Nhạc: Lm. Cát Trắng Lời thơ: Lm. Fx. Võ Thanh Tâm (Không dùng trong Phụng vụ)Sản phẩm doanh nghiệp