Hình ảnh gần 2 Triệu người tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow -2016

07-28-2016

Hình ảnh gần 2 Triệu người tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow -2016

 
 
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã bắt đầu với thánh lễ khai mạc lúc 17:30 theo giờ địa phương tại công viên Błonia do Đức Hồng Y Stanisław Dziwisz cử hành.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sản phẩm doanh nghiệp