Hải quan giải tỏa cưỡng chế với TH True Milk

07-19-2015

Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An vừa ký Quyết định giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan với Công ty cổ phần sữa TH do Công ty đã nộp thuế trong thời hạn quy định.

 

THTrueMilk

TH True Milk đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong thời hạn quy định.

Theo Quyết định số 394/QĐ-HQNA được Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An ký ngày 17/7, Công ty cổ phần sữa TH đã được giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Nguyên nhân là do Công ty cổ phần sữa TH đã nội đủ số tiền thuế bị cưỡng chế là 15.713.915.445 đồng, theo Quyết định số 382/QĐ-HQNA ngày 15/7/2015 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Công ty Cổ phần sữa TH đã nhận công văn ký ngày 15/7 của Cục Hải quan Nghệ An và Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nếu sau 5 ngày kể từ ngày ký mà Công ty không hoàn thành nộp tiền thuế nhập khẩu thì sẽ bị cưỡng chế từ ngày 20/7/2015. Đây là hoạt động nhắc nhở theo quy định của Hải quan.

Ngay sau khi nhận được công văn trên, Công ty Cổ phần sữa TH đã hoàn thành việc nộp thuế vào sáng 17/7/2015. Như vậy, Công ty Cổ phần sữa TH đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong thời hạn quy định của văn bản và không bị cưỡng chế hải quan vì nợ thuế.

Khoản thuế nói trên là thuế nhập khẩu của mặt hàng giấy đóng hộp sữa dùng cho nhà máy rót vô trùng combibloc. Từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2014, Công ty đã mở tờ khai nhập khẩu mặt hàng trên tại Hải quan Nghệ An, mã số nhập khẩu của mặt hàng này là 48115920 với thuế suất thuế nhập khẩu là 0% (một số công ty sữa cũng áp mã này khi nhập khẩu mặt hàng giấy đóng hộp sữa trong cùng thời gian nêu trên)

Tuy nhiên, sau đó Tổng cục Hải quan đã kiểm tra lại và yêu cầu áp mã nhập khẩu của mặt hàng giấy này là 48195000 (không chỉ riêng Công ty Cổ phần sữa TH mà một số công ty sữa cùng ngành cũng phải áp lại mã này thay cho mã đã khai báo nhập khẩu trước đó) với thuế suất thuế nhập khẩu là 5%. Cục Hải quan Nghệ An đã ra văn bản ấn định truy thu thuế nhập khẩu và VAT đối với Công ty với tổng giá trị thuế truy thu là 15.713.915.445 đồng

Tới thời điểm này, Công ty Cổ phần sữa TH cũng đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế nhập khẩu theo quy định đúng với thời điểm 2013 – 2014 và quyết định truy thu của Hải quan.

Nguồn: Hải Minh - baogiaothong



Sản phẩm doanh nghiệp