TQ ra biện pháp chống bán tháo cổ phiếu

Nhà chức trách Trung Quốc đang đưa ra các biện pháp mới nhằm đối phó với thực trạng chao đảo trên các thị trường tài chính nước này. Giới đầu tư nắm hơn 5% cổ phần không được phép bán cổ phiếu trong vòng sáu tháng. Luật mới từ cơ quan quản lý chứng khoáSản phẩm doanh nghiệp