ĐTC Phanxicô bổ nhiệm linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm tân Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn

06-27-2016

ĐTC Phanxicô bổ nhiệm linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm tân Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn
26.06.2016
 

Ngày 25-6-2016, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo:

 

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, cho đến nay là Chưởng ấn và Thư ký của Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, hiệu toà Liberalia”. 

Tiểu sử Ðức Tân Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng:


 

15-09-1957:

 

Sinh tại Gia Định, Sài Gòn

1968-1976:

Tu học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Tổng giáo phận Sài Gòn

1976-1982:

Tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Tổng giáo phận Sài Gòn

1982-1983:

Lao động tại Nông trường Lô 6, Củ Chi

1983-1990:

Công nhân Hợp tác xã Mây Tre Lá Bạch Đằng, Quận 1

Theo học lớp tối Đại học Tổng hợp Tp. HCM, khoa Ngoại ngữ;
 
tốt nghiệp Cử nhân Anh văn và Cử nhân Pháp văn

30-08-1990:

Thụ phong Linh mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse

1990-1993:

Linh mục phụ tá giáo xứ Huyện Sỹ (Chợ Đũi), TGP Tp. HCM,
 
và là giáo sư Anh văn tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Tp. HCM

1993-1998:

Học tại Viện Đại học Công giáo Paris với học vị Thạc sĩ Thần học,
 
chuyên ngành Đào tạo linh mục

1998-2011:

Linh hướng và là giáo sư Thần học Linh đạo
 
tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Tp. HCM

Từ 2001 đến nay:

Phụ trách Hiệp hội linh mục Prado tại Việt Nam

Từ 2005 đến nay:

Tổng thư ký Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh,
 
trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

2011- 2014:

Phó giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Tp. HCM

Từ tháng 6/2014:

Chưởng ấn Tòa Giám mục Tổng giáo phận Tp. HCM
 
và là Thư ký của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc


 Sản phẩm doanh nghiệp