Công ty TNHH Đức Thắng - Lâm sản

11-04-2016

Đại diện: Phêrô Nguyễn Thanh Hải - Maria Phạm Thị Lan

Địa chỉ: 246 Hà Huy Tập, Tp Vinh. SĐT: 038. 3511 779

Ngành nghề kinh doanh: Lâm sản
 Sản phẩm doanh nghiệp